Våre referanser

 

Vi har gjennom mange år levert dører til mange forskellige formål, her er noen av de vi er spesielt stolte av.

 

AdO Arena

Bergens toppmoderne svømmehall ble ferdigstilt med dører fra Kvanne Industrier. Svømmehaller inneholder noen av de værste miljøene, med mye fukt og temperatursvingninger. Dørene våre tåler disse påkjenningene, å ble derfor valgt til dette prosjektet.

 

Måltidets Hus.

Hjemmebanen til kokkelandslaget, her blir det satt krav til renhold, kun det beste er godt nok, så her ble det satt inn dører fra Kvanne Industrier for vårt hygieniske utforming av døren.

 

Ullevål Sykehus

Som eneste dørprodusent i Norge med mulighet for blyinnlegg og hygienisk fremtoning ble dører fra Kvanne Industrier valgt for Røntgenavdelingen på Ullevål Sykehus. Her ble det levert porter med automatikk og sensorer for å hindre berørelse av portene.

 

Molde Kulturhus

Molde kulturhus, også kjent som Plassen, er ett kombinert bibliotek, teater og møteplass. Her ble det levert en pendeldør mellom scenen og lager for lett å kunne flytte kulissene ut på scenen. Denne døren er på over 4,5m og er 2-fløyet.

 

Nortura

Nortura krever sammen med mange andre innen næringsmiddelindustrien at produktene er lett å holde ren og tåler mye, derfor ser vi gang på gang at hvor det er mulig, velger de produkter fra Kvanne Industrier.

 

Salmar

Også innen fiskenæringen er det krav til renhold og lang levetid. Salmar har mange anlegg rundt om hvor det er fuktige og vanskelige miljø, men vi ser gang på gang at de vil ha vedlikeholdsfrie dører fra oss.

 

Tine

I meieribransjen er det ekstreme krav til hygienedører, her har vi levert dører til mange av Tines forskjellige bygg rundt om. 

 

 

 

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på om vi har levert dører i nærheten av deg. Sjansen er stor da vi har levert til alle de store norske byene, og ellers mange plasser rundt om i landet.