Tilleggsutstyr

 

Vi leverer en rekke tillegsutstyr på våre dører. Vi er også behjelpelig med å montere produkter vi selv ikke fører på KIAS-døren.

Noe av tlleggsutstyret vi har er som følger:

Avviserbøyler 

Dørpumper

Panikkbeslag

Magnetholdere

Skåteløsninger

Automatikk av forskjellig utforming

 

 

KIAS_AVISERBOYLE.pdf