Produktene våre er utvikla med tanke på lang og problemfri levetid, slik at vi på de aller fleste av våre dørblad kan gi 30 års garanti mot fukt- og råteskader. Dette stiller høge krav til råvarer og andre komponenter som inngår i produksjonen vår.   

 

Dørbladet

I KIAS-dører er alle materialvalg gjort med tanke på at dørene skal vare lenge, selv i de tøffeste miljøene en kan tenke seg: høg fuktighet eller eksponering av vatn, kjemikalier eller støt fra transport mellom rom.

Standard dørbladmateriale er kompositt: glassfiberarmert polyester (GRP), med gelcoat yttersjikt. På de fleste dørene bruker vi skumma polyuretan (PUR) som isolasjon, mens vi på andre produkter bruker rockwool, gips e.l. 

Dørbladene kommer i standardtykkelsene 40 og 60 mm og er kantforsterka med aluminium.

 

Karmtyper

Dørkarmene er i utgansgspunktet også i aluminium, men vi kan levere andre karmløsninger, etter behov og ønsker. Vi kan også levere dørblad til såkalte snap-in-hengsler, som gjør det mulig å gjenbruke karmene i tilfelle dørbladet må skiftes ut.   

 

Lås, beslag og utstyr

Skilt og vridere

Våre dører kan leveres med det meste av lås og beslag. Etter flere år med testing har vi kommet fram til at de skiltene som er i bruk nå er de som er best egnet for våre dører og bruksområder. Vi bruker aluminiumshylser gjennom dørbladet for å gi skiltet en robust og god innfestning mot dørbladet. Dette forhindrer at skiltet vrir seg løst, da det er skrudd fast på fire punkter over et større areal enn det en vanligvis har på et skilt.

Vi leverer i hovedsak tre typer skilt som standard på våre dører. Dette er tilstrekkelig til de fleste bruksområder, men vi er behjelpelige om det skulle være ønske om andre typer skilt eller beslag.

Blant skiltene vi levere i dag er blindskilt og sylinderskilt. Blindskilt er sylinderskilt med slett overflate, hvor hullet til låssylinderen er plassert på sylinderskiltet. I tillegg har vi WC-skilt, som har ledig/åpent eller opptatt/låst på valgfri side av dørbladet. 

Skulle ikke disse være av interesse kan du ta en titt på de typene lås og beslag vi kan skaffe fra våre samarbeidspartnere:

Trioving

Kaba MøllerUndall

Nedenfor  kan du se hvilke skilt og standard vridere vi bruker i produksjonen vår.

Her kan du lett se forskjellen på de forskjellige skiltene og bestemme deg for hvilken løsning du ønsker.

Under hvert bilde ser du de forskjellige navnene på skiltene. Bruk dette når de bestiller for å gjøre det enkelt for oss å forstå hvilket skilt dere ønsker på døren.
 

   

 

Låskasser

KIAS-dører blir levert med låskasser rustfritt stål som standard. Dette for å sikre at også dette leddet holder den samme høge kvaliteten som resten dør-komponentene. Det er også mulig å få andre låskasser da dørbladet har utfrest rom for låskassene ihht. europeisk standardmål.

Det er også mulig å bruke spesialbeslag i form av elektriske sluttstykker og lignende. I tilfelle vi ikke er kjent med det ønskede beslaget, vil vi gjerne ha låskasse og eventuelt sluttstykke tilsendt fabrikken for å kunne garantere en god tilpasning mellom dørblad og karm.

Vi kan skaffe og montere et bredt spekter av beslag fra våre samarbeidspartnere:

www.kaba.no

www.trioving.no 

Ta gjerne kontakt for spørsmål angående ulike låskasser, elektriske sluttstykker og lignende!